Wat als jij of ik een vakantie hebben geboekt tijdens de 3 maanden?

Mocht jij een vakantie gepland hebben in de periode van het traject dan verlengen wij de 3 maanden met het aantal dagen dat jij offline bent. Hetzelfde geldt voor mij: mocht ik een vakantie gepland hebben dan geef ik dat tijdig aan je aan en compenseren we de dagen dat ik offline ben geweest aan het einde van het traject.