Tot wanneer kan ik de cursus(sen) inzien?

De cursussen blijven voor altijd inzichtelijk. Je hebt betaald voor de cursus – waarom zou ik het dan weer van je afpakken? Plus,  wanneer er iets verandert in de SEO-wereld pas ik zelfs de cursus aan. Ze blijven daarom altijd up-to-date.